Syrenka monument, Old Town Market, Warsaw, Poland

Syrenka Monument, Old Town Market, Warsaw, Poland